Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2019

truskawkowepole
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparafina parafina

August 12 2019

truskawkowepole
5945 b280 500
Reposted fromthetemple thetemple viahepi hepi
truskawkowepole
Reposted fromzelbekon zelbekon viagrarzynka grarzynka
truskawkowepole
2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk

August 10 2019

truskawkowepole
6762 5d51 500
Reposted fromnyaako nyaako viapchamtensyf pchamtensyf

August 08 2019

truskawkowepole
9283 6f85 500
Reposted fromRowena Rowena

August 07 2019

truskawkowepole
4153 cfb2
Reposted frommrrrrrrrrr mrrrrrrrrr viapsychodelic psychodelic
truskawkowepole
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
truskawkowepole
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapiehus piehus
truskawkowepole
7307 6bca 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapiehus piehus
truskawkowepole
Nigdy nie daj sobie wmówić, że nie warto. 
— lieve.soup.
Reposted fromlieve lieve viapiehus piehus
truskawkowepole
8786 d7da 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
truskawkowepole
8766 21b5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
4736 b1fa
Reposted fromrousmadder rousmadder viapiehus piehus
truskawkowepole
truskawkowepole
8716 09d9 500
close the pod bay door hal
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viapiehus piehus
truskawkowepole
1448 e1e3 500
Reposted fromMtsen Mtsen viapiehus piehus
truskawkowepole
0279 b394 500
Reposted fromPigletandpooh Pigletandpooh viapiehus piehus
truskawkowepole
Niewłaściwa osoba nigdy cię nie doceni. Wszelkie twoje pozytywne uczucia zostaną bezwzględnie zamordowane. Możesz stawać na głowie lub błagać o uwagę, lecz nie da to żadnego efektu. Kiedy kogoś prawdziwie kochamy to naturalne jest, że chcemy o niego dbać. Tej właściwej osoby nigdy nie trzeba prosić by pozostała w twoim życiu.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiehus piehus
truskawkowepole
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl