Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2019

truskawkowepole
truskawkowepole
Nic na siłę, wszytko młotkiem
— najpiękniejsza rzecz jaką przeczytałam od początku roku
truskawkowepole
Reposted fromshakeme shakeme viapchamtensyf pchamtensyf
truskawkowepole
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
truskawkowepole

A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.

— Janusz Leon Wiśniewski
truskawkowepole
Jest dopiero siódma, ale myślę wyłącznie o tym, żeby wślizgnąć się pod koc i przespać całe życie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
truskawkowepole
Długi czas diabeł szeptał mi do ucha: "nie jesteś wystarczająco silna, aby przetrwać burzę"
Dziś wyszeptałam mu: "To ja jestem burzą".
— znalezione
truskawkowepole
Jesteś świetną babką, masz swoje zasady, mało Cię już zaskoczy. Wzruszasz się. Śmiejesz, płaczesz. Upadasz, podnosisz się. Przesz do przodu. Rzadko zwalniasz na zakrętach. (...) Jesteś wierną przyjaciółką. Kochasz na zabój. Jesteś niezniszczalna, Kobieto!
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
truskawkowepole
Nie rezygnujcie z ludzi, którzy coś dla was znaczą.  Nie wolno zabijać uczuć bo boimy się zawalczyć - jak inaczej chcecie być szczęśliwi skoro boicie się podjąć walkę.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapchamtensyf pchamtensyf

October 18 2019

truskawkowepole
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się "Uwaga: szkło", to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: "Uwaga: drugi człowiek"
truskawkowepole
możesz płakać tak głośno i zarazem tak długo jak tylko potrafisz, ale nigdy nie będziesz w stanie zawrócić. cofnąć się w czasie. czy to nie straszne?
— skydelan 9|10|19
truskawkowepole
Będą dni dobre i złe. Dziś jest po prostu zły dzień, zakręt, który trzeba pokonać i przetrwać.
— Jojo Moyes
truskawkowepole
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
truskawkowepole
truskawkowepole
Kochaj ją tak bardzo, aby mogła zwątpić w twój zdrowy rozsądek, ale nigdy w twoje uczucie.
— Melanie Bennett
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
truskawkowepole
5853 3574 500
truskawkowepole
Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahavingdreams havingdreams
truskawkowepole
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viahavingdreams havingdreams
truskawkowepole
Szczęście jest pragnieniem powtarzalności. 
— M. Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted frombrainless brainless viahavingdreams havingdreams
truskawkowepole
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej. 
— Charles Bukowski
Reposted fromfelicka felicka viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl