Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2020

truskawkowepole
1281 3330
Reposted fromEtnigos Etnigos viazwariowalam zwariowalam
truskawkowepole
2676 bc13 500
Reposted fromRudeGirl RudeGirl viazwariowalam zwariowalam
truskawkowepole
7153 0aaf
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viazwariowalam zwariowalam
4264 8c2b 500
truskawkowepole
1876 0be4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viawabnicu wabnicu
truskawkowepole
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viawabnicu wabnicu
truskawkowepole
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viawabnicu wabnicu
truskawkowepole
7557 1e2f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawabnicu wabnicu
truskawkowepole
Kłóćcie się, ale pamiętajcie. Nie jesteście przeciwko sobie, ale razem, przeciwko problemowi.
truskawkowepole
7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawabnicu wabnicu
truskawkowepole
A jednak potrzeba mi Twoich słów i trzeba Twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.

    — Poświatowska

Reposted frompanimruk panimruk viawabnicu wabnicu
truskawkowepole
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viawabnicu wabnicu
truskawkowepole
6201 a6ae 500
Reposted fromhagis hagis viawabnicu wabnicu
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viawabnicu wabnicu
truskawkowepole
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawabnicu wabnicu
truskawkowepole
– Idź – mówię mu i kiedy tylko zamykają się drzwi, piszę do niego list. Piszę listy do wszystkich, z którymi nie umiem rozmawiać, a potem chowam te listy do szuflady i czekam na odpowiedź.
— Anna Ciarkowska, Pestki
Reposted frombeltane beltane viawabnicu wabnicu
truskawkowepole
Miłość to biegun ciepła
Transcendentna energia
Miłość to późna godzina
Absolutna przyczyna
I moje serce czasem też
Czuje jej rytm
Kiedy zamykam oczy
Gdy nie dzieje się nic
— Pidźama porno - One love
Reposted fromresort resort viawabnicu wabnicu
truskawkowepole
0400 df1a
Reposted fromEtnigos Etnigos viawabnicu wabnicu
truskawkowepole
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viawabnicu wabnicu
truskawkowepole
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viaejze ejze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl